O projekte

Spoločnosť KOCO, pôsobiaca vo Švajčiarsku, je lídrom v oblasti recyklácie a likvidácie odpadu. S NEO ekológiou, urbanizáciou a digitalizáciou ako globálnymi megatrendmi, spoločnosť KOCO vnímala potrebu prehľadnej a moderne navrhnutej webovej stránky, ktorá by odzrkadľovala ich víziu a hodnoty. Ich cieľom bolo poskytnúť zákazníkom a partnerom prístup k informáciám o ich službách, tíme a prípadových štúdiách.

Naša úloha

Našou úlohou pre spoločnosť KOCO bolo vytvoriť novú, modernú, rýchlu a prehľadnú webstránku na mieru s funkčným dizajnom v štyroch jazykových mutáciách: nemecký, francúzsky, taliansky, anglický. Cieľom bolo vytvoriť online prezentáciu, ktorá by efektívne komunikovala s ich cieľovou skupinou a zdôraznila ich odbornosť a skúsenosti v oblasti recyklácie.

Spoločnosť KOCO, pôsobiaca vo Švajčiarsku, je lídrom v oblasti recyklácie a likvidácie odpadu. S NEO ekológiou, urbanizáciou a digitalizáciou ako globálnymi megatrendmi, spoločnosť KOCO vnímala potrebu prehľadnej a moderne navrhnutej webovej stránky, ktorá by odzrkadľovala ich víziu a hodnoty. Ich cieľom bolo poskytnúť zákazníkom a partnerom prístup k informáciám o ich službách, tíme a prípadových štúdiách.

Našou úlohou pre spoločnosť KOCO bolo vytvoriť novú, modernú, rýchlu a prehľadnú webstránku na mieru s funkčným dizajnom v štyroch jazykových mutáciách: nemecký, francúzsky, taliansky, anglický. Cieľom bolo vytvoriť online prezentáciu, ktorá by efektívne komunikovala s ich cieľovou skupinou a zdôraznila ich odbornosť a skúsenosti v oblasti recyklácie.

erik
hello Dobrý deň

DOHODNITE SI NEZÁVÄZNÚ KONZULTÁCIU

Chcete investovať do vášho webu alebo aplikácie?

Kontaktujte nás
Ďalej
Kamenta
Zobraziť viac